PALEONTOLOJİ   LABORATUAR   ÖRNEKLERİ:   BIVALVIA

Füsun Alkaya

Cyanobacteria Porifera Cnidaria Bryozoa Brachiopoda

Mollusca

Gastropoda

Cephalopoda

Bivalvia

Echinodermata Trilobita Graptolithina
Anasayfa   -   Homepage Paleontoloji Palaeontology Tarihsel Jeoloji - Historical Geology

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                        BI.    Kutu 1

 Arca

1a, b  Arca

2a, b.  Arca

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                         BI.    Kutu 1       

Glycymeris

Glycymeris

Glycymeris

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                           BI.    Kutu 2   

Inoceramus

Inoceramus

Inoceramus

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                          BI.    Kutu 3

Halobia

  8  Halobia'lı şeyl, tabaka yüzeyi,   Toroslar   9  Halobia            Toroslar

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                          BI.    Kutu 4  

Halobia

 

 
  10    Halobia'lı şeyl, tabaka yüzeyi,   Toroslar   11  Halobia            Toroslar

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                          BI.    Kutu 5  

Pecten

  12  Pecten     13  Pecten

   

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                         BI.    Kutu 5   

Chlamys

  14  Chlamys    15  Chlamys

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                        BI.    Kutu 6  

Ostrea

  16  Ostrea    17  Ostrea

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                       BI.    Kutu 7  

Ostrea

  18  Ostrea

19a, b   Ostrea

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                        BI.    Kutu 8                     

Ostrea

 

 

 

 
    20   21    22   23

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                    BI.    Kutu 9                             

Exogyra

 
  24  Exogyra   25  Exogyra   26  Exogyra

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                       BI.    Kutu 9                          

Exogyra

  27 a, b    Exogyra

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                        BI.    Kutu 10                      

Gryphaea

28 a, b  Gryphaea        

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                     BI.    Kutu 10                         

Gryphaea

 
  29  Gryphaea   30 Gryphaea   31 Gryphaea

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                                                 

Gryphaea

  Gryphaea arcuata       Localite: Çaltılı-GÜMÜŞHANE        Bulunduğu Düzey:  Sinemuriyen

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                     BI.    Kutu 11                      

Spondylus

  32   Spondylus   33   Spondylus   34   Spondylus

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                             BI.    Kutu 12                  

Trigonia

  35a   Trigonia   35b  Trigonia

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                BI.    Kutu 12                               

Trigonia

  36a   Trigonia   36b   Trigonia

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                BI.    Kutu 12 

Mytilus  

Venus

 
  37   Mytilus   38   Venus

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia 
                                               rudist bivalv

 

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                  BI.    Kutu 13                

rudist bivalv

  39   40   41

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                  BI.    Kutu 14                     

rudist bivalv

 
  42   43   44

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                  BI.    Kutu 15                     

rudist bivalv

  45   46 Hippurites   47  Hippurites

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                  BI.    Kutu 16                   

bivalv iç kalıpları

 

     
  48   49   50   51

 

  Filum Mollusca   - Sınıf  Bivalvia                  BI.    Kutu 17                     

bivalv

  52  bivalv'li marn   53  bivalvl'li kireçtaşı