MİKROPALEONTOLOJİ LABORATUARI   4

Kesit 110 - 116

Füsun Alkaya

  ML. Kesit  110                                                   Laffitteina

  Laffitteina ince kesit genel görünümü (üstte), ayrıntılar (altta)

 Laffitteina  aksiyal kesit

Laffitteina  aksiyale paralel kesit

 

  ML. Kesit  111                                               Loftusia, Laffitteina, Orbitoides

İnce kesitin  genel görünümü (üstte) Lo: Loftusia, L: Laffitteina, O: Orbitoides, ayrıntılar (altta)
Laffitteina –aksiyale paralel kesit

Orbitoides   aksiyal kesit

Loftusia– ekvatorale paralel/verev kesit Loftusia'nun duvar yapısının ayrıntısı

 

 

  ML. Kesit  112                                               Siderolites, ?Calcarina, Orbitoides

İnce kesitin  genel görünümü (üstte) S: Siderolites, C: Calcarina, O: Orbitoides, ayrıntılar (altta)
Orbitoides –aksiyal kesit

Siderolites - verev kesit

Calcarina – aksiyale paralel  kesit Calcarina – aksiyal kesit
Orbitoides – aksiyal kesit ?Siderolites, ?Calcarina – verev kesit

 

  ML. Kesit  113                                                             Siderolites, Calcarina,

İnce kesitin  genel görünümü (üstte), ayrıntılar (altta)
? Siderolites, ?Calcarina Siderolites  duvar yapısının ayrıntısı
Siderolites,
? Siderolites, ?Calcarina

 

  ML. Kesit  114                                                             Chapmanina

İnce kesitin  genel görünümü (üstte), ayrıntılar (altta)
Chapmanina boyuna kesit
Chapmanina enine kesit Chapmanina verev kesitler

 

  ML. Kesit  115                                                            Orbitolina

İnce kesitin  genel görünümü (üstte), ayrıntılar (altta)
Orbitolina boyuna kesit
Orbitolina boyuna/verev kesit Orbitolina verev kesit

 

  ML. Kesit  116                                                            Orbitolina

İnce kesitin  genel görünümü (üstte), ayrıntılar (altta)
Orbitolina boyuna/verev kesit
Orbitolina boyuna kesit