MİKROPALEONTOLOJİ LABORATUARI   2/1

Kesit 20 - 29

Füsun Alkaya

  ML. Kesit  20                                                       Alveolina, Orbitolites, Nummulites

  ince kesit genel görünümü –  aksiyal, aksiyale paralel ve teğetsel kesitler

büyütülmüş alan

ince kesit genel görünümü - A. Alveolina, M. miliolid, O. Orbitolites, N. Nummulites

 

  ML. Kesit  21                                                      Alveolina, Opertorbitolites

ince kesit genel görünümü –  Alveolina, Opertorbitolites (daire içinde)

Opertorbitolites  aksiyale paralel kesit

 

  ML. Kesit  22                                                       Alveolina, Orbitolites

ince kesit genel görünümü
Alveolina –aksiyal kesit Orbitolites –aksiyale paralel kesit
 

 

  ML. Kesit  23                                                      Alveolina, Orbitolites, Assilina

 ince kesit genel görünümü

 

  ML. Kesit  24                                                     Alveolina, nummulitid, miliolid

ince kesit genel görünümü

Alveolina –ekvatorale paralel kesit :  prk- preseptal kanal, psk- postseptal kanal, bl- bölme

 

  ML. Kesit  25                                                     Alveolina,

ince kesit genel görünümü
ekvatoral kesit

 

  ML. Kesit  26                                                     Alveolina, Orbitolites

ince kesit genel görünümü.

 

  ML. Kesit  27                                                    Alveolina,

  

ekvatorale paralel kesit

 

  ML. Kesit  28                                                     Alveolina,

aksiyal kesit

aksiyal kesitin ayrıntısı

 

  ML. Tane örnek  29                                                    Alveolina,

dış görünüm