BİLDİRİLER       -      Atıflar

  Ana sayfa   -   Home page

SU.Yayın No

Uluslararası  

 

21835 Alkaya F., General Aspects of The Sinemurian-Carixian (Lower Jurassic) Ammonite Fauna And "Ammonitico Rosso" Facies of Northern Turkey, International Earth Sciences Congress on Aegean Regions, 98 - 100, 1990  
19768 Meister Ch, Alkaya F., Ammonite Biostratigraphy of The Sinemurian-Pliensbachian In Central And Eastern Pontides (Turkey): Preliminary Remarks, Inrenational Congress on Jurassic Stratigraphy and Geology, Argentina, 1994

 

21846 Alkaya F, Özer F, Belli S., The Acetate Peel Technique: A Rapid Way Of Preparing Serial Sections Of A Single Tooth For Microscobic Examinations, Academy of Operative Dentistry, European Section 1999 Annual Meeting, Germany, EuroCondenser, 2, 1, 7, 1999  
21151 Özer F, Şengün A, Belli S, Ünlü N, Alkaya F., Three Dimensional Microscopic Investigation Of Resin/Cavity Wall Integrity, Journal of Dental Research, 79, 1, 336 - 336, 2000

 
SU.Yayın No Ulusal    
22237 Alkaya F., Kuzey Anadolu Liyas Ammonit Faunasının Genel Yorumu, Türkiye Jeoloji Kurumu 35. Bilimsel Kurultayı Bildiri Özetleri, 25 - 26, 1981

 

22241 Alkaya F., Kuzey Anadolu Liyas'Inda Ammonitlerin Korunma Şekilleri, Fosilleşme Sırasında Bilgi Kaybı Ve Bunun Fosillerin Tanınmasındaki Rolü, Türkiye Jeoloji Kurumu 36. Bilimsel Kurultayı Bildiri Özetleri, 75 - 76, 1982

 
22251 Alkaya F., Nallıhan Yöresi Titoniyen-Beriaziyen Ammonit Stratigrafisi ve Paleoekolojisi, Türkiye Jeoloji Kurumu 38. Bilimsel Kurultayı Bildiri Özetleri, 98 - 100, 1984

 
22261 Alkaya F., Mudurnu Yöresi Alt Kretase Ammonit Stratigrafisi, Türkiye Jeoloji Kurumu 39. Bilimsel Kurultayı Bildiri Özetleri, 49 - 49, 1985

 
19763 Alkaya F., Beypazarı Yöresi Kimmericiyen-Beriaziyen Ammonit Faunası Ve Stratigrafisi, Melih Tokay Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özetleri, 114 - 117, 1987

 
22265 Alkaya F., Soğukçam (Göynük-Bolu) Yöresi Üst Kalloviyen-Titoniyen Ammonit Faunası, Hacettepe Üniversitesi'nde Yerbilimlerinin 20. yılı Sempozyumu Bildiri Özetleri, 23 - 23, 1988  
22556 Alkaya F., Hasanoğlan (Ankara) Sinemuriyen-Pliyensbahiyen Ammonit Faunası ve Taphonomisi, Ç.Ü. Ahmet Acar Sempozyumu Bildiri Özetleri, 13 - 13, 1989

 
22557 Alkaya F., Aktaş (Gerede) Dolayı Alt Kimmericiyen Ammonit Faunası, A.Ü. İsparta Mühendislik Fakültesi 6. Mühendislik haftası Tebliğ özetleri, , , 10 - 10, 1990

 
22558 Alkaya F. , Ankara Dolayı Sinemuriyen-Kariksiyen (Alt Jura) "Ammonitico Rosso" Fasiyesi: Ammonit Taphonomisi Ve Çökelme Ortamları, Suat Erk Jeoloji Sempozyumu Bildiri özetleri, 116 - 117, 1991

 
22559 Alkaya F., Meister Ch , Deredolu-Dayısı (Kelkit-Gümüşhane) Dolayı Alt Jura Istifinde Yer Alan Ammonitli Üst Sinemuriyen-Alt Piyensbahiyen Tabakaları, A.Ü. İsparta Mühendislik Fakültesi 7. Mühendislik haftası Tebliğ özetleri, 2 - 2, 1992

 
22560 Alkaya F., Amasya Kuzeyi Sinemuriyen-Alt Pliyensbahiyen (Alt Jura) "Ammonitico Rosso" Istifi, Erken Çimentolanma, Hardground Ve Stratigrafik Kondansasyon, S.Ç.G. Sert zeminler ve kondanse istifler simpozyumu, 5 - 6, 1994

 
22561 Alkaya F., Çaltılı (Gümüşhane) Yöresi Sinemuriyen-Kariksiyen (Alt Jura) Ammonit Faunası, S.Ü. Müh.Mim.Fak. Jeol. Müh. Böl. 20. yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özetleri, 106 - 108, 1997

 
20179 Alkaya F, Deli A., Alacaatlı Beytepe (Ankara) Alanının Sinemuriyen-Toarsiyen (Alt Jura) Istifi, Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği 20. Yıl Sempozyumu, 156 - 157, 1998

 
22562 Alkaya F., Kösrelik-Kızık (Ankara) Alanı Sinemuriyen-Bajosiyen (Alt-Orta Jura) Istifinin Ammonit Faunası Ve Stratigrafisi, Cumhuriyetin 75. yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiri özetleri, 137 - 138, 1998

 
22563 Alkaya F., Ammonitler; Evrimleri, Stratigrafik, Sedimantolojik Ve Paleobiyolojik Önemleri, Stratigrafi-Paleontoloji Workshop I, 2000